Achtergestelde Lening

Een achtergestelde lening, ook wel uitgestelde lening genoemd, is een speciale lening bij de liquidatie van de onderneming. De achtergestelde lening zal pas worden terugbetaald wanneer alle andere schulden reeds zijn betaald. De achtergestelde lening noemt men daarom soms ook de het quasi-eigen vermogen, aangezien het een tussenvorm is van het eigen en het vreemde vermogen.

Volgorde van terugbetaling

In het ongelukkige geval van een bedrijfsfaillissement houdt de wet rekening met deze volgorde van terugbetaling:

  1. Eerst de preferente schulden (dit zijn schulden met hypotheekrecht of pandrecht en andere in de wet genoemde preferente schulden).
  2. Daarna de gewone leningen (obligatieleningen, crediteuren, bankkredieten en overige gewone schulden).
  3. Ten derde de achtergestelde leningen.
  4. Ten slotte het eigen vermogen.

Voordelen en nadelen

Omdat de kredietverstrekker van een achtergestelde lening meer risico loopt wordt vaak een hoger interestpercentage aangerekend.

Anderzijds geeft een achtergestelde lening aan een onderneming de mogelijkheid om bijkomend vreemd vermogen aan te trekken aan een vrij lage interest.

Be Sociable, Share!